Komunikat dotyczący Programu „Aktywny samorząd” 2018 rok PDF Drukuj Email
Środa, 14 Luty 2018 21:01

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. Zarząd PFRON przyjął   dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2018 roku.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji – uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
Powiat Wołomiński, przyjmując rolę Realizatora programu  kontynuuje jego realizację  w  2018 roku.
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Wnioski  o dofinansowanie dostępne będą  na stronie: www.pcpwolomin.pl oraz w Biurze Obsługi  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie ul. Legionów 78  od dnia  01 marca 2018 roku.

Wnioski  będzie można składać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ulicy Legionów 78  w terminach:
Moduł I – od 23 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018r.
Moduł II – od 05 marca 2018r. do 30  marca  2018r. - (wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018)
                 - od 10 września 2018r. do 10 października 2018 r. - ( wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019)

Treść programu, zasady realizacji  oraz przyjęty dokument zostały opublikowane na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ul. Legionów 78 lub pod nr tel. 22 776-44-95/96 w. 113.