Międzonarodowy Dzień bez Przemocy PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 08 Wrzesień 2014 17:04
 
Praca: Radca Prawny PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 18 Sierpień 2014 16:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  Radca prawny
Termin składania dokumentów : do dnia 29.08.2014 r. do godz. 15.30 /Rozstrzygnięto
Wynik naboru plik pdf

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie był wyższy niż 6%.

Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78.
W budynku nie ma zainstalowanej windy dla osób niepełnosprawnych.
Liczba stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: 0,25

Główne obowiązki:
Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  polegającej w szczególności na:
- udzielaniu porad i konsultacji prawnych;
- sporządzaniu opinii prawnych;
- opracowywaniu projektów aktów prawnych;
- występowaniu przed sądami i urzędami;
- sprawdzaniu pod względem formalno-prawnym umów, porozumień, uchwał, zarządzeń, decyzji, procedur;
- wykonywaniu innych czynności wynikających z ustawy o radcach prawnych.

Zakres odpowiedzialności:
Osoba na opisywanym stanowisku odpowiada za świadczoną pomoc prawną, w tym udzieloną poradę prawną.

Wymagania niezbędne :
1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
2. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych i złożone ślubowanie) zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 10,  poz. 65 ze zm.).
3. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej.
4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowania opinia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. Obiektywizm, bezstronność, komunikatywność.
2. Odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Znajomość zasad techniki prawodawczej.
5. Mile widziane doświadczenie na stanowisku  radcy prawnego w jednostce samorządu terytorialnego – min. 5 lat.

WYMAGANE  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
a) CV;
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów lub kserokopię świadectwa szkolnego),
e) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy;
f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i uprawnieniach;
g) pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
h) oświadczenie o niekaralności (osoba, której zostanie zaproponowana umowa o pracę będzie zobowiązana do dostarczenia  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności).
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia  29.08.2014r. do godz. 15.30  z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne na stanowisko pracy Radca prawny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
Aplikację należy złożyć w siedzibie PCPR przy ul. Legionów 78 (sekretariat pok. nr 13) lub przesłać pocztą na adres - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnienie dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia   21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, uzupełniane po terminie lub oferty bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydaci spełniający wymogi formalne, zweryfikowani pozytywnie po wstępnej selekcji zostaną poinformowani telefonicznie o terminie, czasie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Informacja o wynikach naboru podana zostanie do publicznej wiadomości:
•    w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołominie www.bip.powiat-wolominski.pl,
•    na stronie PCPR www.pcprwolomin.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR.        Wołomin, dnia 18.08.2014 r. ………….………………..…
                                                                   ( data i podpis Dyrektora PCPR)
 
Konsultacje dla Par PDF Drukuj Email
Wtorek, 12 Sierpień 2014 16:42
 
Rower dla niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
Piątek, 18 Lipiec 2014 15:22
Fundacja Eco Textil od października 2013 roku prowadzi ogólnopolską kampanię „Rower dla niepełnosprawnego”. Fundacja przekazuje potrzebującym specjalne,trójkołowe rowery rehabilitacyjne. W pierwszej kolejności pomoc otrzymują osoby, które otrzymały dofinansowanie na zakup roweru ze środków PFRON, w takim przypadku Fundacja pokrywa część kosztów zakupu, leżących po stronie niepełnosprawnego. W przypadku braku dofinansowania z PFRON, Fundacja zobowiązuje się pokryć 70 % kosztów zakupu roweru. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ecotextil.pl

 
Informacja PDF Drukuj Email
Piątek, 27 Czerwiec 2014 07:59
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że w okresie wakacyjnym nie prowadzi zapisów do prawnika. Zapisy na wrzesień rozpoczynamy od połowy sierpnia. W związku z niedogodnościami przedstawimy listę miejsc na terenie powiatu wołomińskiego, w których można skorzystać z bezpłatnych porad
prawnych.

Obywatelskie Biuro Porad Tłuszcz, ul. Powstańców 9,
Pon. – Pt. 9-19 Sob. 9-14,Tel. 29/646-23-51


Dyżury obywatelskiego biura porad w powiecie wołomińskim:
*Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie ul. *Strażacka 8, Poniedziałki 10 – 15
*Urząd Gminy Poświętne ul. Krótka 1, Wtorek (co drugi tydzień) 10-15
*Urząd Gminy Strachówka ul. Norwida 6, Czwartki 10-15;
*Biblioteka Publiczna w Jadowie, Plac Dreszera 7, Wtorek (co drugi tydzień) 10-15
*Urząd Miasta i Gminy Radzymin pl. Kościuszki 2, Piątki 10-15
*Stowarzyszenie Qźnia Kobyłka, ul Wołomińska 1, Tel. 515-769-628
*MDK w Wołominie przy ul. Mariańskiej 7, Wtorki w godz. 12.00-15.00
*Fundacja Spectrum Wołomin, Al. Armii Krajowej 16A, Tel. 535-972-001
*Urząd Miejski w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, pok. 222 w każdy czwartek w godzinach 13.00 – 15.00.  Zapisy pod numerem 781-405-277.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 12

Kalendarz

<< Wrzesień 2014 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Imieniny

Imieniny obchodzi Irena, Stanisław, Józef

Licznik Odwiedzin

Dzisjaj3
Wczoraj58
Tydzień191
Miesiąc904
Wszystkie59383